Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

HNTV odpublikovala pekný príspevok o ich návšteve Strednej odbornej školy technickej v Humennom. Tretiaci k nim prišli na návštevu do výroby.
Žiaci 3.A triedy sa zapojili do medzinárodného vzdelávacieho programu MyMachine, vďaka ktorému majú možnosť vynájsť technické riešenia pre svoje originálne nápady – vysnívané vynálezy.
streda, 01 november 2023 21:56

Meet and Code: 3D tlač

Napísala
V dňoch 17. 10. a 19.10. 2023 sa uskutočnilo podujatie pod názvom 3D tlač. Podujatie sa uskutočnilo v rámci celoeurópskej iniciatívy Meet and Code, ktorej cieľom je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov vedu, techniku, nové technológie a  programovanie.
nedeľa, 24 september 2023 21:55

Scottie Go!

Napísala
V dňoch 20.09. a 21.9. 2023 sa uskutočnilo podujatie pod názvom Scottie Go! Podujatie sa uskutočnilo v rámci celoeurópskej iniciatívy Meet and Code, ktorej cieľom je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov vedu, techniku, nové technológie a  programovanie.
Naša škola bola vybraná do 8. ročníka programu MyMachine. Do výzvy sa zapojili žiaci 3.A triedy, ktorí budú počas školského roka spolupracovať s so študentmi TUKE, študentmi SOŠ technickej z Humenného a partnerom ich tímu bude aj spoločnosť BSH Drives and pumps Michalovce.
V tomto školskom roku sa druháci stali skutočnými literárnymi tvorcami. Na hodinách čítania, slovenského jazyka a informatiky sa im naskytla jedinečná príležitosť vytvárať a publikovať vlastné básne a texty. V rámci tejto aktivity sa ich tvorba dostala na novú úroveň, až do podoby tlačených kníh.
Aj v tomto školskom roku boli druháci úspešní v celoslovenskej čitateľskej súťaži Osmijankova literárna záhrada a opäť sú medzi ocenenými kolektívmi. Táto súťaž, ktorá sa koná každoročne, je zameraná na podporu čítania a rozvoj čitateľskej gramotnosti medzi žiakmi základných škôl.
Okrem realizácie medzinárodných projektov sa nadaní žiaci našej školy každoročne prezentujú ročníkovými prácami. Obhajoby ročníkových prác žiakov 2.A sa uskutočnili dňa 24. 05. 2023 v popoludňajších hodinách. Tohtoročné ročníkové práce boli vyjadrením ich špecifického záujmu o zvieratká, v prácach vyjadrili svoje vlastné postrehy a názory.
nedeľa, 14 máj 2023 10:10

Darček z lásky

Napísala
Druhá májová nedeľa patrí našim mamičkám.
utorok, 18 apríl 2023 21:27

Pexesá žiakov 2.A

Napísala
Jednou z aktivizujúcich metód vo vyučovaní je didaktická hra. Spresňuje zručnosti žiaka, jeho vedomosti a obohacuje sociálne vzťahy. Prostredníctvom nej sa rozvíja jeho osobnosť.
Žiaci 1.A triedy boli úspešní v celoslovenskej čitateľskej súťaži Čítame s Osmijankom a sú medzi ocenenými kolektívmi.
pondelok, 20 jún 2022 17:34

Ročníkové práce 4. A

Napísala
V dňoch 7. a 8. júna 2022 sa v priestoroch 4. A triedy uskutočnili obhajoby záverečných ročníkových prác žiakov na tému " ČO NÁS BAVÍ?"  
V tieto teplé letné dni využívame na učenie pokiaľ  čo najviac času exteriérové  prostredie školy. Vynovené školské ihrisko poskytlo priestor štvrtákom zo 4.A na prezentáciu projektov z Prírodovedy na tému - Prírodné spoločenstvá.
pondelok, 20 jún 2022 16:44

LAND ART - umenie v prírode

Napísala
LAND ART - umenie v prírode, alebo príroda v hlavnej úlohe kreácií v krajine - takto by sa dala nazvať téma vyučovania výtvarnej výchovy štvrtákov. Využili na to blízke prírodné prostredie školy.
pondelok, 20 jún 2022 16:05

Enviromentálne aktivity 4.A

Napísala
Ochrana životného prostredia je stále aktuálnou témou, preto sa jej štvrtáci zo 4. A nevenovali len na Deň Zeme, ale priebežne počas celého školského roka rôznymi envirimentálnymi aktivitami.
Žiaci 1.A pracovali počas školského roka na medzinárodnom projekte Just a few friends / Pár přátel stačí mít. Projekt prezentovali pred rodičmi v pondelok, 30.5.2022, v popoludňajších hodinách.
Žiaci 1.A zo ZŠ Dargovských hrdinov v piatok navštívili Super ZOO v Humennom, ktorá ponúka zákazníkom všetko, čo potrebujú chovatelia zvierat - ako aj živé zvieratá.
utorok, 17 máj 2022 21:59

Prváci vytvorili lapbooky

Napísala
Viete čo je lapbook? Je to tematická kniha, ktorú žiak spracuje. Je to skvelý spôsob, ako spolu v škole strávime čas a zároveň sa učíme. Žiaci 1.A začali pracovať na svojich knižkách približne pred dvomi mesiacmi.
nedeľa, 15 máj 2022 06:27

Obohatenie

Napísala
V triedach pre intelektovo nadaných žiakov sa žiaci stretávajú a pracujú aj na vyučovacích hodinách predmetu "OBOHATENIE".
nedeľa, 24 apríl 2022 22:53

Deň Zeme v 1.A

Napísala
V piatok 22. 4. 2022 pri príležitosti Dňa Zeme sme v spolupráci s rodičmi žiakov 1.A zorganizovali prehliadku spojenú s prezentáciou vlastných eko modelov, vytvorených z odpadových materiálov. Žiaci predviedli úžasné výtvory, mohli sme obdivovať aj zaujímavé pokrývky hlavy. A aj keď bola táto aktivita dobrovoľná, zaujala tak, že sa zapojil každý. Žiaci využili akýkoľvek…
Strana 1 z 3