Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Letné prázdniny sa rozbehli a v súvislosti s právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom…
Vážení rodičia, milí žiaci! Dovoľte nám, aby sme vám my, žiaci 7.A, predstavili našu ročníkovú prácu. V tomto školskom roku sme si vybrali kalendár.
15.júna 2021 sa žiaci 2. c triedy vydali na besedu do miestnej knižnice so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou.
pondelok, 28 jún 2021 16:58

Do školy na bicykli? Áno, iste!

Napísala
Keď sa povie "koleso" a "mesto", najskôr sa vám vybaví holandský Amsterdam, kde počet kôl prevyšuje počet obyvateľov.
Ahojte! My sme trieda 8.A, ktorá recykluje nielen doma, ale aj v škole. A ako ste na tom vy a ostatní žiaci našej školy?
štvrtok, 17 jún 2021 07:13

Skanzen ožil folklórom

Napísala
Vihorlatské múzeum v Humennom zorganizovalo dňa 11.6.2021 v priestoroch skanzenu regionálnu súťaž detského hudobného folklóru.
pondelok, 14 jún 2021 20:08

O prírode v prírode II

Napísala
Aj dnešnú hodinu biológie strávili naši žiaci v prírode. V poradí druhá outdoorová hodina sa opäť uskutočnila v blízkosti našej rieky Laborec, ale tentoraz sme zamerali našu pozornosť na flóru nachádzajúcu sa v jej blízkosti.
Existujú účinné prostriedky, ktorými možno ľahko a rýchlo modernizovať, racionalizovať a optimalizovať vyučovanie?
pondelok, 07 jún 2021 10:19

Čítanie je naša záľuba

Napísala
A je to tu - blíži sa záver školského roka a my 5. A chceme všetkým povedať, že čítanie je naša záľuba.
štvrtok, 03 jún 2021 21:04

O prírode v prírode

Napísala
Príroda je výborný učiteľ, nám, ľuďom, ponúka dokonalú učebňu, učebnicu a najmä materiál na štúdium a vzdelávanie. Platí to najmä v predmete biológia. Učiť sa vonku vlastným pozorovaním si vyskúšali naši piataci počas hodiny zameranej na hmyz a bezstavovce vo vode a v jej blízkom okolí.
Zapojte sa a prihláste svoje dieťa do VEĽKEJ MISIE pre jeho STARÝCH RODIČOV.
Nezabudnuteľná kniha z mojich detských čias je Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej.
nedeľa, 02 máj 2021 17:20

Farebný týždeň zdravia 2021

Napísala
V dňoch od 22.4.-28.4.2021 sa na našej škole uskutočnil Farebný týždeň, ktorý sme odštartovali výnimočným dňom pre našu planétu Zem, a je ním Deň Zeme.
utorok, 27 apríl 2021 10:51

Deň Zeme v 2.A

Napísala
Dňa 22. apríla sme si všetci pripomenuli veľmi významný sviatok Deň Zeme. Každý sa snaží aspoň troškou prispieť k jej zlepšeniu počas svojho života minimálne tým, že separuje odpad a k  prírode sa správa s veľkou úctou. Je to naša planéta a zaslúži si, aby život na nej ešte dlho fungoval. To sa však…
Važení rodičia a zákonní zástupcovia našich žiakov, potrebné tlačivá pre návrat žiakov do škôl môžete "vypísať" aj digitálne, prostredníctvom Internetovej žiackej knižky (IZK). Stačí sa do IZK prihlásiť ako rodič a postupovať podľa týchto krokov:
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom zo dňa 12. apríla 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 26. apríla 2021 (pondelok) obnovuje školské vyučovanie v základných školách v ostatných ročníkoch na druhom stupni.…
Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 19. apríla 2021 nasledovne:
Deti zo slovenských materských a základných škôl sa môžu zapojiť do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST, ktorej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život a záštitu nad týmto projektom preberalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.
Žiaci našej školy sa zapojili do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST, ktorej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich včas zavolať prvú pomoc.
štvrtok, 08 apríl 2021 18:42

Wordwall

Napísala
Wordwall je nový digitálny nástroj, ktorý prináša jednoduchý spôsob, ako vytvoriť výukové zdroje. Na online vyučovacích hodinách s ním pracujú aj žiaci 4.A. Učivo si buď precvičujú prostredníctvom už vytvorených cvičení, alebo vytvárajú svoje vlastné.
Strana 1 z 2