Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Vedenie školy

riaditeľka školy

Mgr. Adriana Bodová bodova@zshu.edu.sk

zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie

Mgr. Alena Alexovičová alexovicova@zshu.edu.sk

zástupca riaditeľa školy pre nižšie stredné vzdelávanie

Mgr. Miroslav Alexovič alexovic@zshu.edu.sk