Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Kompletné zloženie Rady školy pre funkčné obdobie 2020 až 2024:

p. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za
1. Mgr. Nadežda Morvaiová Doničová predseda pedagogických zamestnancov
2. Ing. Ondrej Babjarčík podpredseda rodičov
3. PhDr. Jana Vasilcová zapisovateľka rodičov
4. Anna Dudášová člen nepedagogických zamestnancov
5. Ing. Ivana Lepótová člen rodičov
6. Mgr. Ivana Čepová člen pedagogických zamestnancov
7. Ing. Ivan Čornanič člen rodičov
8. Ing. Stanislav Onderišin člen zriaďovateľa
9. Mgr. Danka Pavlíková člen zriaďovateľa
10. Ing. Michal Druga člen zriaďovateľa
11. Ján Voloch člen zriaďovateľa