Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 20 máj 2024 20:53

Majáles v ŠKD

Napísala
V piatok popoludní vládol v škole čulý ruch. Deti z ŠKD sa schádzali a chystali na Majáles.
štvrtok, 02 máj 2024 07:55

Talentmánia v ŠKD

Napísal
Každý z nás má v sebe ukrytý nejaký talent, no je na nás, či svoj talent chceme rozvíjať. Aj my v školskom klube detí sme sa rozhodli, že svoje talenty chceme rozvíjať, a preto sme pripravili akciu, na ktorej žiaci mohli ukázať niečo zo svojich talentov.
sobota, 27 apríl 2024 18:43

Divadelné predstavenie v ŠKD

Napísala
Utorkové popoludnie si deti ŠKD spríjemnili kultúrnym zážitkom. Zúčastnili sa v CVČ divadelného predstavenia Psíčkovo.
streda, 24 apríl 2024 06:05

Lesná pedagogika v ŠKD

Napísala
Pri príležitosti mesiaca lesov nás dňa 18.4.2024 navštívili lesní pedagógovia z Vojenských lesov a majetkov Slovenskej republiky, odštepný závod Kamenica nad Cirochou.
nedeľa, 14 apríl 2024 12:41

Spoločné čítanie v ŠKD

Napísala
Marec - mesiac knihy, deti nepodcenili a spoločne vo všetkých oddeleniach ŠKD čítali knihu od obľúbenej spisovateľky Gabriely Futovej, Psia škola kocúra Červenochvosta.
V stredu 13.3.2024 k nám zavítalo divadlo Portál s pútavým divadelným predstavením Zlatá rybka. Ide o novodobú adaptáciu rozprávky Zlatá rybka od A. S. Puškina.
utorok, 30 január 2024 18:08

Sánkovačka v ŠKD

Napísala
Nastal čas zimných hier a radovánok a tak sme ho naplno využili s deťmi na spoločnej sánkovačke v Zámutove. V dňoch 16. - 18. januára si deti priniesli do školy svoje sánky, boby a klzáky a už od rána netrpezlivo očakávali, kedy si ich budú môcť vyskúšať.
utorok, 19 december 2023 17:30

Čítanie knihy "Danka a Janka" v MŠ

Napísala
Čítanie knihy "Danka a Janka" v MŠ
S príchodom vianočných sviatkov- sviatkov pokoja,lásky,radosti a rodiny sme pre deti nášho ŠKD zorganizovali rozprávkovo-zábavné odpoludnie.
streda, 08 november 2023 07:48

Október - mesiac úcty k starším

Napísala
Október- symbol jesene, je mesiacom,keď príroda naberá na svojej kráse rozmanitosťou farieb. Je ako dôchodkový vek - jeseň života, životné obdobie, ktoré so sebou prináša dozrievanie múdrosti, skúsenosti, ale aj radosti a bolesti.
štvrtok, 02 november 2023 19:19

Letí, letí, šarkan letí...

Napísala
Jesenné slniečko nám v októbri ponúklo ešte zopár svojich teplých lúčov a tak sme sa mohli spoločne zabaviť pri púšťaní vlastnoručne vyrobených lietajúcich šarkanov.
štvrtok, 19 október 2023 18:24

Sokoliari v ŠKD

Napísala
V dňoch 4. a 6. októbra bolo v našom ŠKD veľmi zaujímavo...
pondelok, 09 október 2023 14:17

ŠKD - výstavka jesenných plodov

Napísala
Jeseň je  ročným obdobím, kedy zbierame poslednú úrodu z našich záhrad, lúk a lesov.
štvrtok, 15 jún 2023 06:00

Lesná pedagogika v ŠKD

Napísala
V pondelok 12. júna 2023 medzi deti I. oddelenia ŠKD zavítala Ing. Monika Mikulášková z LESY SR, š.p., Vranov nad Topľou.
streda, 14 jún 2023 05:41

Športová olympiáda ŠKD

Napísala
Tak ako to už býva zvykom v mesiaci jún, aj v tomto roku si pani vychovávateľky pripravili pre deti z ŠKD zábavno – športovú olympiádu.
V deň sviatku MDD medzi deti na školské ihrisko zavítali so zvukom húkačiek príslušníci OO PZ v Humennom.
štvrtok, 18 máj 2023 19:25

Deň rodiny v ŠKD

Napísala
Dňa 15. mája si každoročne pripomíname Medzinárodný deň rodiny. Je to deň, kedy si uvedomujeme viac ako inokedy, aké máme šťastie, že máme rodinu, ktorá nás miluje a podporuje.
streda, 10 máj 2023 17:39

Prednáška prvej pomoci v ŠKD

Napísala
Dňa 4.5.2023 sme mali v školskom klube detí úžasnú príležitosť zúčastniť sa nácviku prvej pomoci v spolupráci s Červeným krížom v Humennom. Naši žiaci sa naučili mnoho užitočných vecí, vrátane techník oživenia, poskytovania prvej pomoci pri rôznych zraneniach a ochoreniach.
streda, 03 máj 2023 08:08

Talentmánia

Napísala
Ako odhaliť talent? Je na to recept? Ak cítime, že máme alebo by sme mohli mať v niektorej oblasti talent, je dobré si konkrétne činnosti vyskúšať, nebáť sa experimentovať.
utorok, 18 apríl 2023 09:15

Čítam, čítaš, čítame v ŠKD

Napísala
Počas mesiaca marec si deti vo všetkých oddeleniach ŠKD spoločne čítali knihu od spisovateľa Jozefa Cígera Hronského Smelý Zajko. Rozprávka Smelý Zajko sprevádzala detstvo viacerých generácií a aj dnes patrí k najznámejším titulom pre deti.
Strana 1 z 3