Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zriaďuje Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom uverejňuje informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Adresa:

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68  Humenné

IČO:

35520078

E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón:

057/776 31 59

Web:

www.zshu.sk

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2019

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2019

Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2019

Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2019

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018

Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2018

Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2018

Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018

Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018

Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2017

Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2017

Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2017

Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2017

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016

Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2016

Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2016

Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2016

Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2016

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2015

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2015

Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2015

Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2015

Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2015

Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2015

Plán verejného obstarávania na rok 2014

Plán verejného obstarávania na rok 2014

Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2014

Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2014

Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2014

Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2014

Súhrnná správa za 1. polrok 2014

Súhrnná správa za 1. polrok 2014

Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2014

Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2014

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2014

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2014


Výzvy na predloženie cenových ponúk:

 

Predmet zákazky Zverejnené Správa o výbere zákazky

Rôzne potravinárske výrobky
Výzva na predkladanie ponúk pdf

Prílohy:
Príloha č. 1
Rámcová dohoda

10. 01. 2022  
Dodávka tovaru "Školiaci materiál a potreby II."
Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh pdf
14. 12. 2021 Zápisnica z otvárania ponúk pdf
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pdf
Dodávka tovaru "Školiaci materiál a potreby I."
Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh pdf
14. 10. 2021 Zápisnica z otvárania ponúk pdf
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pdf
Dodávka tovaru "Modernejšia škola"
Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh pdf
21. 07. 2021 Zápisnica z otvárania ponúk
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Dodávka tovaru "Rôzne potravinárske výrobky"
Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy:
Cenový návrh - špecifikácia
Rámcová dohoda
26. 11. 2020  
Dodávka tovaru "RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY"
Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy:
Cenový návrh - špecifikácia
Rámcová dohoda
Čestné vyhlásenie uchádzača
12. 12. 2019  
Výmena oplotenia v areáli školského ihriska základnej školy
Výzva na predloženie ponuky k zákazke vrátane príloh

Prílohy:
Výkaz výmer
Návrh na plnenie kritérií
Návrh zmluvy o dielo
26. 11. 2019 Zápisnica z otvárania ponúk
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Digitálny laboratórny systém - nákup
Výzva na predloženie ponuky k zákazke vrátane príloh
06. 11. 2019 Zápisnica z otvárania ponúk
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Nábytok do kabinetov - nákup
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
05. 07. 2017 Správa o zákazke
Interaktívna tabuľa - nákup
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
01. 06. 2017 Správa o zákazke
Konštrukcia na basketbal do telocvične
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
31. 03. 2017 Správa o zákazke
Oprava prístupovej cesty a chodníkov k hlavnému vchodu ZŠ
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
13. 02. 2017 Správa o zákazke
Rekonštrukcia odkapových chodníkov
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
29. 11. 2016 Správa o zákazke
Osvetlenie telocvične
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
23. 11. 2016  
Bleskozvody - revízia
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
03. 11. 2016 Správa o zákazke
Bezbariérový prístup od ihriska, oprava schodísk
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
05. 09. 2016 Správa o zákazke
Maľby a nátery
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
18. 07. 2016 Správa o zákazke
Nákup záhradný traktor
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
30. 05. 2016 Správa o zákazke
Nákup materiálnych potrieb
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
Špecifikácia predmetu zakázky
04. 04. 2016 Správa o zákazke
Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb v škole v prírode #2
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
04. 04. 2016  
Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb v škole v prírode #1
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
04. 04. 2016 Správa o zákazke
Periodická odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
23. 03. 2016 Správa o zákazke
LEGO Mindstorms EDU
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
30. 12. 2015 Správa o zákazke
Rekonštrukcia prístupovej cesty k dopravnému ihrisku
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
08. 12. 2015 Správa o zákazke
Maľby a nátery tried a telocvične, chodby, nátery sokľov, školských tabúľ
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
09. 11. 2015 Správa o zákazke
Pracovná zdravotná služba
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
10. 12. 2014 Správa o zákazke
Rekonštrukcia parkoviska
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
27. 11. 2014 Správa o zákazke
Výroba a dodávka nábytku do tried
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
28. 10. 2014 Správa o zákazke
Výmena výdajných okien v školskej jedálni
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
14. 10. 2014 Správa o zákazke
Elektrické rozvody v učebni fyziky a biológie
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
10. 10. 2014 Správa o zákazke
Nákup 2 ks interaktívnych zostáv
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
10. 10. 2014 Správa o zákazke
Maľby a nátery tried...
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
04. 08. 2014 Správa o zákazke
Výmena svietidiel v telocvični ZŠ
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
08. 07. 2014 Správa o zákazke
Nákup gastrotechnológie pre školskú jedáleň
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
08. 07. 2014 Správa o zákazke
Maľba kuchyne a kuchynských priestorov
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
08. 07. 2014 Správa o zákazke
Výroba a dodávka stolov do kuchyne
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
26. 06. 2014 Správa o zákazke
Školský nábytok - nákup
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
20. 06. 2014 Správa o zákazke
Rekonštrukcia vonkajších priestorov pri školskej jedálni – zadný dvor
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
18. 06. 2014 Správa o zákazke
Interaktívna zostava - nákup
Výzva na predloženie ponuky k zákazke
28. 03. 2014 Správa o zákazke
Nákup a renovácia tonerov
Špecifikácia predmetu zakázky
Formulár na ponuku
25. 03. 2014 Správa o zákazke
Čistiace prostriedky, dodanie tovaru
Špecifikácia predmetu zakázky
Formulár na ponuku
18. 03. 2014 Správa o zákazke
Oprava časti strechy telocvične a strechy nad náraďovňami 26. 02. 2014 Správa o zákazke
Maliarske, natieračské a izolačné práce v telocvični, v šatniach a triedach 03. 01. 2014 Správa o zákazke
Dodávka a montáž dreveného obkladu a vyznačenie ihrísk v telocvični 21. 11. 2013 Správa o zákazke
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na I. poschodí budovy ZŠ 18. 11. 2013 Správa o zákazke