Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Krátke dejiny našej školy 

    Na prahu 3. tisícročia si naša škola pripomenula 25. výročie svojho založenia. Svoju bránu prvýkrát otvorila a privítala veľkých i malých školákov 1. septembra 1976. Spoločenské podmienky a veľké sídlisko s mladými rodinami a deťmi si vynútili vznik ZŠ na Sídlisku III v Humennom. A tak, neďaleko Laborca, vyrástla nová škola, ktorá podľa zriaďovacej listiny z 15. 6. 1976 mala 15 tried s ročníkmi 1-5, 8 tried s ročníkmi 6-9 a 7 oddelení školskej družiny. Symbolickým prevzatím kľúča bola do funkcie riaditeľky uvedená pani Helena Drabišinová. Prvými zástupcami riaditeľa boli: Júlia Michalcová - zástupkyňa riaditeľa školy pre ročníky 1-5 a Michal Roman - zástupca riaditeľa školy pre ročníky 6-9. Prvý pedagogický kolektív tvorilo 29 pedagógov:

 Helena Babíková  1.-5. roč.
 Ladislav Barňák  1.-5. roč.
 Etela Doničová  1.-5. roč.
 Mária Ďurašová  vychovávateľka
 Anna Dzobová  1.-5. roč.
 Marta Fajčáková  1.-5. roč.
 Viola Gáborová  SJ - NJ
 Milada Gajdošová  vychovávateľka
 Anna Handrová  vychovávateľka
 Anna Hečková  1.-5. roč.
 Ján Hriadeľ  1.-5. roč. + Hv
 Mária Jacková  vychovávateľka
 Agnesa Koscelníková - Grecová  Sj - Fj
 Ľudmila Kirňáková  vychovávateľka
 Mária Kudlíková  1.-5. roč.
 Helena Kopilová  vychovávateľka
 Štefan Kulík  D - Z
 Jarmila Lajžová  1.-5. roč.
 Anna Markovičová  1.-5. roč.
 Veronika Onderišinová  1.-5. roč.
 Anna Pažurová  1.-5. roč.
 Mária Puškárová  1.-5. roč.
 Emília Raganová  ved. PO
 Michal Semanco  Pr - Pp
 Anna Slivková  1.-5. roč.
 Helena Tovcimáková  M - Tchp
 Ľubomíra Vatľaková  M - Z
 Mikuláš Vatľak  RJ - Tv
 Helena Železňáková  RJ - OV

    Prvý kolektív učiteľov dopĺňali aj technicko-hospodárski a prevádzkoví zamestnanci: Gabriela Josayová, Štefan Cirbus, Mária Havrilíková, Mária Molnárová, Anna Hajdučková, Pavlína Sorokáčová, Anna Sotáková, Anna Modráková, Anna Šepeľová, Helena Jančošeková - ved. ŠJ, Mária Gogová, Helena Siváková V, Helena Širgeľová, Mária Kovačičová, Helena Švarná.