Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 09 júl 2023 19:54

Vojna očami mladých

Napísala
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Humennom zorganizoval výtvarnú súťaž Vojna očami mladých.
nedeľa, 25 jún 2023 15:48

Prvé miesto opäť naše!

Napísala
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočňuje ( od roku 2013) v Prešove.
utorok, 23 máj 2023 07:20

Vyhodnotenie zberu papiera

Napísal
  Vyhodnotenie zberu papiera:
štvrtok, 04 máj 2023 12:54

Štúrov Zvolen

Napísala
3. mája 2023 v priestoroch nášho kaštieľa prebehlo okresné kolo rétorickej súťaže – Štúrov Zvolen.
Výborné umiestnenie nášho žiaka 9. ročníka Igora Chomču v krajskom kole Matematickej olympiády. 
Aj v tomto školskom roku sme sa so žiakmi zapojili do súťaže Matematická olympiáda a naši žiaci získali veľmi pekné umiestnenia aj tentokrát.
Pytagoriáda -  matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.
Dňa 24.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A (5.-7.ročník) súťažilo 16 žiakov. V kategórii 1B (8.-9.ročník) súťažilo 13 žiakov.
štvrtok, 02 marec 2023 11:27

Pytagoriáda II. stupeň

Napísala
Pytagoriáda je matematická súťaž, do ktorej sa každoročne zapájame v hojnom počte a inak to nie je ani v tomto školskom roku. 
utorok, 21 február 2023 05:57

1. miesto pre druháčku Evku

Napísala
Dňa 15.02.2023 sa v ZŠ Májové námestie 1 v Prešove uskutočnil 28. ročník krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského.
utorok, 21 február 2023 05:44

Ručne písaný valentínsky list

Napísala
14. februára sa v budove Mestského kultúrneho strediska stretli všetci tí, ktorí sa zúčastnili súťaže v písaní ručne písaných listov.
streda, 01 február 2023 11:12

Úspešný polrok slovenčinárov

Napísala
A je za nami polročná práca. Polročné výsledky, ktoré určite mnohých z nás potešili.