Naše stránky používajú súbory cookies.

Vážení rodičia, na účet vedený vo VÚB zriadený na účely prijíma 2% zaplatenej dane z príjmov v šk. roku 2019/2020 bolo Vami poukázaných 528,72 €.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2% zo zaplatenej dane z príjmov práve nášmu rodičovskému združeniu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu učebných pomôcok na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vážení rodičia, na účet vedený vo VÚB zriadený na účely prijíma 2% zaplatenej dane z príjmov v šk. roku 2018/2019 bolo Vami poukázaných 1 598,43 €.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2% zo zaplatenej dane z príjmov práve nášmu rodičovskému združeniu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu učebných pomôcok na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. Dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2018/2019

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2018/2019

1. Vasilcová Jana, PhDr. – predsedníčka RZ (5. ročník)
2. Babjarčík Ondrej, Ing. – hospodár RZ (2. ročník)
3. Šajtárová Sylvia, Ing. – zapisovateľka RZ (4. ročník)
4. Žilinská Zuzana – členka CvRZ (3. ročník)
5. Babári Monika – člen CvRZ (6. ročník)
6. Goffa Peter – člen CvRZ (7. ročník)
7. Morozová Martina – členka CvRZ (8. ročník)
8. Blaha Benjamín, Ing. – člen CvRZ (9. ročník)
9. Ivana Lepótová, Ing. – členka CvRZ (1. ročník)

Revízna komisia /RK/
1. Pančáková Eva – predsedníčka RK
2. Kalaninová Ivana – členka RK
3. Čopanová Lenka – členka RK