Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Dnešný deň, 30. novembra je dňom počítačovej bezpečnosti (Computing security day), ktorý je venovaný bezpečnosti a zabezpečeniu našich online údajov. V súčasnosti elektronické zariadenia, ako sú smartfóny, tablety a počítače, tvoria dôležitú súčasť našich každodenných životov. Zatiaľ čo komunikácia sa stala jednoduchšou a efektívnejšou ako kedykoľvek predtým, tieto technologické pokroky…
štvrtok, 30 november 2023 09:27

Nastavme si zrkadlo

Napísala
Počas mesiaca november sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi a vyučujúcimi občianskej náuky, výtvarnej výchovy či regionálnej výchovy zamýšľali a rozprávali o veciach, ktoré škodia mladým ľuďom. Nesústredili sa len na látkové drogy ako sú cigarety, alkohol, marihuana či iné návykové látky. Hlavnú pozornosť venovali činnostiam, ktoré vypĺňajú mladým ľuďom voľný čas,…
Deň počítačovej bezpečnosti (Computer security day) - kedy si pripomíname potrebu chrániť nielen naše počítače, ale predovšetkým by sme mali chrániť naše osobné údaje.
streda, 29 november 2023 14:12

Pytagoriáda - prihlasovanie

Napísala
Možnosť prihlásiť sa má každý žiak našej školy.
utorok, 28 november 2023 20:17

Books Party

Napísala
Today a reader, tomorrow a leader. 28. novembra sa trieda 4.A v popoludňajších hodinách premenila na miesto, kde žiaci prezentovali svoje rozčítané knihy a vzájomne sa motivovali k čítaniu vo voľnom čase.
Digitálny domorodec a digitálny prisťahovalec, tieto dva pojmy boli po prvý krát definované v roku 2001.
streda, 22 november 2023 11:44

Tvorivá dielňa vo Vihorlatskom múzeu

Napísala
V rámci projektu a počas trvania výstavy prác z medzinárodnej súťaže grafickej tvorby detí mládeže 12. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže nám Vihorlatské múzeum v Humennom  ponúklo vo svojich galerijných priestoroch možnosť zúčastniť sa a prezentovať  kreativitu a zručnosť žiakov našej školy v tvorivej dielni.
Aj tento rok sme sa s našimi žiakmi zúčastnili na divadelných predstaveniach v anglickom jazyku. Divadelné centrum z Martina k nám zavítalo s novými hrami plnými veselých momentov a vďaka nim sme mali možnosť okúsiť aj inú formu učenia, než na akú sme pri výučbe cudzích jazykov zvyknutí.
piatok, 17 november 2023 08:53

Druháci na exkurzii u hasičov

Napísala
Povolanie hasič patrí k jedným z najzaujímavejších a veľmi obľúbených. V rámci vyučovania prvouky sa žiaci druhého ročníka 8. novembra zúčastnili exkurzie v hasičskej stanici v Humennom.
štvrtok, 16 november 2023 10:08

P2P Medzinárodný deň študentstva

Napísala
17. november je medzinárodným sviatkom študentskej komunity a predstavuje jedinečnú príležitosť, ako vzdať poctu nielen univerzitným študentom, ale aj študentom stredných škôl, či žiakom základným škôl.
štvrtok, 09 november 2023 14:11

Bubnujeme, aby bolo deti počuť

Napísala
Deti pred násilím ticho  neochráni... Preto aj tento rok pripravujeme pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí 20.11. 2023 celoslovenskú aktivitu - "Bubnovačka – aby bolo deti lepšie počuť."
utorok, 07 november 2023 21:26

Medzinárodný STEM deň

Napísala
STEM na našej škole nie je úplnou novinkou. Koncepciu STEM a STEAM implementujeme do nášho vyučovacieho procesu ako aj do aktivít záujmových útvarov, či projektových aktivít najmä v medzinárodných projektoch programu Erasmus+ už niekoľko rokov.
utorok, 07 november 2023 10:21

Základný plavecký výcvik

Napísal
V termíne 10. – 25.10. 2023 sa žiaci 6.ročníka aktívne zúčastnili základného plaveckého výcviku. Svoje plavecké zručnosti si osvojovali počas 10-dňového kurzu.
pondelok, 06 november 2023 21:17

Deň zdravého stravovania

Napísala
Nie je tajomstvom, že náš jedálniček zohráva kľúčovú úlohu v našom celkovom zdraví a našej schopnosti zotaviť sa po zraneniach a chorobách. Každým rokom zisťujeme viac a viac, že to, čo jeme, môže mať dramatické účinky na našu kvalitu života, a každá voľba potraviny môže mať dlhodobé dôsledky, ktoré nás sprevádzajú…
pondelok, 06 november 2023 08:50

Na literárnej besede aj o futbale

Napísala
V októbri k nám do školskej knižnice zavítal slovenský básnik a prozaik Marián Hatala, aby so žiakmi 5. C a 5. D strávil príjemné chvíle a porozprával sa s nimi nielen o literatúre.
Dňa 24.10 žiaci 1.B a 2.A strávili spoločný deň na ranči v Klokočine.
piatok, 03 november 2023 12:06

Svetový deň výživy v našej škole

Napísala
Svetový deň výživy (16.10.) si pripomíname od roku 1981.
piatok, 03 november 2023 10:59

Sviatok školskej knižnice

Napísala
Každý rok v októbri oslavujú všetky školské knižnce svoj sviatok - Medzinárodný deň školských knižníc - 24.10.2023. 
25. októbra naši tretiaci navštívili Bábkové divadlo v Košiciach.
streda, 01 november 2023 19:24

Viete, čo je Ponožkový október....?

Napísala
Je to aktivita, ktorú sme prebrali z anglicky hovoriacej krajiny,
Strana 1 z 2