Naše stránky používajú súbory cookies.

Kompletné zloženie Rady školy pre funkčné obdobie 2020 až 2024:

p. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za
1. Mgr. Nadežda Morvaiová Doničová predseda pedagogických zamestnancov
2. Ing. Ondrej Babjarčík podpredseda rodičov
3. PhDr. Jana Vasilcová zapisovateľka rodičov
4. Anna Dudášová člen nepedagogických zamestnancov
5. Ing. Ivana Lepótová člen rodičov
6. Mgr. Ivana Čepová člen pedagogických zamestnancov
7. Ing. Ivan Čornanič člen rodičov
8. Ing. Silvia Cukrovaná člen zriaďovateľa
9. Ing. Branislav Čekovský člen zriaďovateľa
10. Ing. Michal Druga člen zriaďovateľa
11. PhDr. Darina Barančíková člen zriaďovateľa