Naše stránky používajú súbory cookies.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - chémia, fyzika

Termín nástupu

02/09/2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

26/06/2020

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - slovenský jazyk, občianska náuka

Termín nástupu

02/09/2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

26/06/2020

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - informatika, matematika

Termín nástupu

02/09/2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

26/06/2020

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu školy do 26/06/2020