Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 16 marec 2023 09:12

Prihláška dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Na základe usmernenia k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 číslo: 2023/7645:1-A2110, (v plnom znení k dispozícii tu), prinášame zákonným zástupcom informáciu o spôsoboch zápisu a prijímania detí na vzdelávanie na našej základnej škole.

Spôsoby podania prihlášky

Zákonný zástupca môže základnej škole doručiť prihlášku osobne pred samotným zápisom alebo v deň konania zápisu, poštou, prípadne kuriérom na adresu základnej školy alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prihlášku možno podať:
- v listinnej podobe na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva (tlačivo 014 MŠVVaŠ SR – v slovenskom jazyku k dispozícii tu) s podpisom oboch zákonných zástupcov, alebo
- elektronicky vygenerovaním prihlášky na portáli ministerstva školstva - https://prihlaska.iedu.sk/ bez elektronického podpisu občianskym preukazom. Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je v takom prípade tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov (príloha č. 3 – Povinná príloha k elektronickej prihláške (.docx, 25.91 kB) na stiahnutie k dispozícii tu).

Dôležité:
Prihláška je podaná a platná, ak je podpísaná zákonnými zástupcami a bola podaná akýmkoľvek vyššie popísaným spôsobom.

Podpisy zákonných zástupcov

Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

• jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

• jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo

• vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením zákonného zástupcu v prílohe č. 1). Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (.docx, 32.55 kB) k dispozícii tu.

V prípade, ak:

• jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu,

• dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje fotokópiou rodného listu dieťaťa, resp. formou nahliadnutia do rodného listu dieťaťa.

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (Príloha č. 2 – Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov (.docx, 28.01 kB)).

Všetky tlačivá potrebné na zápis Vášho dieťaťa do 1. ročníka na našej škole si môžete stiahnuť aj tu:

Prihláška na vzdelávanie v základnej škole (.pdf)

Príloha č. 1: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (.docx)

Príloha č. 2: Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov (.docx)

Príloha č. 3: Povinná príloha k elektronickej prihláške (.docx)

 

 

Prečítané 599 krát
Viac z tejto kategórie: « Školské potreby pre prváčikov