Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 02 júl 2023 12:19

Kreativita, informatika a literárna tvorba na hodinách žiakov 2.A

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)

V tomto školskom roku sa druháci stali skutočnými literárnymi tvorcami. Na hodinách čítania, slovenského jazyka a informatiky sa im naskytla jedinečná príležitosť vytvárať a publikovať vlastné básne a texty. V rámci tejto aktivity sa ich tvorba dostala na novú úroveň, až do podoby tlačených kníh.

 

Počas hodín informatiky žiaci rozvíjali aj svoju kreativitu. Svoje texty prepisovali do textového editora Word. Naučili vytvárať pekné ilustrácie, ktorými dotvorili svoje knižky a týmto spôsobom zabezpečili, že ich práce majú pútavý vzhľad. Táto iniciatíva umožnila žiakom nielen rozvíjať ich písomné zručnosti, ale aj sa zapájať do procesu vytvárania a publikovania. Zároveň sa prostredníctvom literárnej tvorby učili vyjadrovať svoje myšlienky, fantáziu a kreativitu prostredníctvom písaného slova.

Pani učiteľku Čepovú, ktorá koordinovala túto aktivitu, teší nielen výsledok žiakov, ale aj ich nadšenie, ktoré do tejto aktivity vložili. Literárna tvorba druhákov  je príkladom toho, ako môže byť vyučovanie viac než len štandardné. Tvorivé aktivity, ako je písanie básní a textov, rozvíjajú fantáziu, kritické myslenie a komunikačné schopnosti, pri ktorých sa vyzdvihuje ich tvorivosť.

Dielka žiakov 2.A budú naďalej slúžiť ako inšpirácia a príklad pre ďalších žiakov. Veríme, že ich vášeň pre literárnu tvorbu bude rásť a rozvíjať sa aj v budúcnosti.

Prečítané 479 krát