Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 30 jún 2020 16:11

Myšlienkové mapy - zefektívnia prácu a nakopnú kreativitu

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Pomáhajú so zápisom a organizáciou informácií, plánovaním, podporujú pamäť a učenie. Dajú sa využiť ako nástroj na brainstorming alebo prezentáciu... určite poznáte myšlienkové mapy, ako výborný nástroj na vizuálne znázornenie vzťahov medzi myšlienkami. Oceňujem na nich ich rýchle jednoduché vytvorenie, podporu kreativity a spolupráce.

Žiaci 3.A sa naučili vytvárať jednoduché mapy v škole, keď si do zošitov od druhého ročníka zapisujú poznámky (voláme ich „chobotničky“), ale oboznámili sa aj s nástrojmi na tvorbu myšlienkových máp Bubbl.us a MindMeister. Postup sme si zopakovali počas online vyučovania. Výhodou tohto nástroja je spolupráca na jednej téme – žiaci majú možnosť v rovnakom čase tvoriť a spolupracovať na jednej mape. Napríklad pri témach: Slová opačného významu, alebo Zaujímavosti o pohoriach na Slovensku. Vytvorila som mapu s kľúčovou témou uprostred a pozvala som na spoluprácu žiakov. Tí sa v priebehu vyučovacej hodiny pripojili a na túto mapu dopisovali svoje nápady. Spoluprácu na tvorbe mapy sme využili aj na čítaní – žiaci vytvárali vlastné mapy s hlavnými hrdinami, alebo si len vytvorili zbierku prečítaných kníh... Zaujímavá aktivita bola aj na vlastivede, kedy si žiaci vytvárali časové priamky, alebo aj na hodine anglického jazyka - žiaci počas online hodiny vpisovali do spoločnej mapy, čo práve robia členovia ich rodiny...

Na záver zhrnutie výhod myšlienkových máp:

  • možnosť zdieľať ich s ostatnými, spolupráca
  • efektívny brainstorming
  • žiakom napomáhajú pri tvorbe poznámok z preberaného učiva v grafickej podobe
  • pomáhajú vytvárať logické prepojenia medzi pojmami a myšlienkami, dávajú zmysel na prvý pohľad nesúvisiacim informáciám a v neposlednom rade rozvíjajú aj kreativitu žiakov
  • zlepšujú vašu pamäť, vidíte veci v súvislostiach
  • využitie pri tvorbe projektov, plagátov, alebo ako osnova knihy alebo článku, ktorý chcete napísať
  • znázorňovanie vedomostí a ich organizovanie do celkov
  • vzdelávanie a výučba – jednoduchšie vysvetľovanie zložitejších myšlienok
  • jednoduchšia komunikácia a prezentácia komplexných myšlienok

Prečítané 1168 krát