Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 28 jún 2015 21:52

Ocenenie pre aktívnych učiteľov

Napísala
Dňa 12.6. sa v Žiline uskutočnila slávnostná akcia - uvedenie najaktívnejších slovenských učiteľov do Siene slávy eTwinning.
utorok, 23 jún 2015 10:35

Veľký úspech našej piatačky

Napísala
Na našom webe v príspevku Európa v škole ste si už mohli prečítať, že žiačka Anka Fabianová z 5.a postúpila do celoslovenského kola rovnomennej súťaže vo vekovej kategórii 10 – 12 rokov. Aj to, aké ťažké je zvíťaziť v konkurencii všetkých škôl v okrese Humenné. Postupuje len jedna práca. Skrátka,…
nedeľa, 21 jún 2015 18:11

Literárne talenty

Napísala
Aj v tomto školskom roku sa uskutočnila regionálna súťaž neprofesionálnych literárnych tvorcov v slovenskom jazyku pod názvom Literárne talenty 2015.
streda, 17 jún 2015 18:27

Darček od Osmijanka :-)

Napísala
Počas štyroch mesiacov žiaci druhých ročníkov úspešne plnili všetky úlohy, ktoré pre nich pripravil Osmijanko.
Maxík je matematická súťaž s netradičnými zábavnými úlohami a veselými a napínavými príbehmi.
sobota, 16 máj 2015 19:39

Slávik Slovenska 2015

Napísala
,,Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali......" Touto celoslovenskou známou piesňou sa otvorilo školské kolo speváckej súťaže v speve slovenských ľudových piesní – Slávik Slovenska 2015.
Hviezdoslavov Kubín pozná vari každý. Poézia, próza, každý deň, zas a znova. Táto súťaž v detskom prednese dáva možnosť ukázať ako žiaci vnímajú umelecké dielo, ako ho vedia priblížiť svojim poslucháčom, kultivuje sa ich reč a rozvíja umelecké cítenie.
Naši žiaci aj tento rok obhájili minuloročné 1. miesto v krajskom finále celoštátnej jazykovej súťaže "Jazykový kvet 2015", ktoré sa konalo 17.4.2015 v Prešove. Už je to tretí rok, čo sa naša škola môže popýšiť nielen bohatou účasťou, ale aj úspechmi v prednese poézie a prózy a aj v dráme…
streda, 29 apríl 2015 08:06

Logická olympiáda

Napísala
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou.
nedeľa, 19 apríl 2015 07:49

Matematická olympiáda - obvodné kolo

Napísal
V školskom roku 2014/15 sa uskutočnil už 64. ročník MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. Na obvodnom kole našu školu reprezentovali žiaci od 5. po 9. ročník. Poslaním MO je aktivizovať, vzbudiť a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti.
utorok, 31 marec 2015 15:39

Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo

Napísal
Dňa 19. marca 2015 sa konalo obvodné kolo 56. ročníka Fyzikálnej olympiády na ZŠ Komenského v Snine.
Obvodné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA sa uskutočnilo 16. a 17. marca 2015 v Humennom. Súťaže sa zúčastnili najlepší riešitelia školských kôl z celého okresu.
štvrtok, 26 marec 2015 14:25

Za Hviezdoslavom...

Napísala
Každý rok za ním ideme recitujúc poéziu a prózu, aj keď od jeho smrti ubehlo neuveriteľných 94 rokov. Nedá sa zabudnúť. Veď bol i je najväčším slovenským básnikom, ktorý svojím zaujímavým postavením slov dokáže poriadne pozapletať jazyk.
pondelok, 23 marec 2015 12:39

Ešte o Detskom čine roka

Napísala
Občianske združenie Detský čin roka aj v roku 2014 usporiadal pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR projekt o konaní dobra deťmi.
utorok, 17 marec 2015 14:18

Európa v škole

Napísala
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy pod vedením vyučujúcich SJL zapojili do literárnej časti 62. ročníka celoslovenskej súťaže Európa v škole. Po vyhodnotení triednych kôl sa uskutočnilo školské kolo, z ktorého postúpila v každej kategórii jedna práca do obvodného kola.
V tomto školskom roku sa uskutočnil už 62. ročník medzinárodného projektu organizovaného v Európe od roku 1953 pod záštitou:
Hlavné motto tohtoročného Medzinárodného dňa bezpečného internetu znelo: "Kyberšikanovanie.sk - Zatočme s ním spoločne". Združenie eSlovensko preto v tento deň vyhlásilo aj výsledky súťaže Zodpovedne.sk, ktorá každoročne oceňuje výnimočné projekty študentov, učiteľov, preventistov, škôl a samospráv týkajúce sa bezpečného využívania informačno-komunikačných technológií.
štvrtok, 05 marec 2015 11:58

Geografická olympiáda 2014-2015

Napísal
Dňa 5.2.2015 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. V tomto školskom roku došlo k podstatným zmenám v súťaži. Najväčšou zmenou bola redukcia kategórií z 5 na 3.
utorok, 03 február 2015 15:08

Prvácka výhra v súťaži PÍSMENO

Napísala
Výtvarná súťaž kolektívov na tému PÍSMENO má svojho celoslovenského víťaza.
štvrtok, 29 január 2015 10:34

Šaliansky Maťko

Napísala
Rok ubehol ako voda a my sme sa opäť stretli na recitácii povestí.