Naše stránky používajú súbory cookies.

Naši žiaci nižšieho stredného vzdelávania sa zapojili do tvorivej aktivity (súťaže) pri príležitosti Svetového dňa umenia. Vlastnou tvorbou otvorili dvere svojich tried výtvarnému umeniu a takto si skrášlili svoje triedy.
štvrtok, 23 máj 2019 15:28

Druháci si uplietli tašky a šály

Napísala
V krúžku Klub nadaných detí realizovali žiaci 2.A zaujímavú aktivitu. Uplietli si taštičky a šály :-)
nedeľa, 19 máj 2019 20:25

Projekt "Tenis do škôl"

Napísal
Naša škola je v školskom roku 2018/2019 opäť zapojená do projektu "Tenis do škôl".Slovenský tenisový zväz (STZ) aj tento školský rok poskytol našej škole základný tenisový balíček pre výuku tenisu v rámci učebných osnov na hodinách telesnej výchovy žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ.
nedeľa, 12 máj 2019 11:38

Jaguar Primary School Challenge

Napísal
Jaguar Primary School Challenge je súťaž určená pre základné školy, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť záujem o predmety STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a zlepšiť zručnosti žiakov v týchto oblastiach.
streda, 08 máj 2019 18:18

Som kamarát, kamarátka...

Napísala
V rámci utužovania triednych kolektívov a kamarátstva medzi deťmi je potrebné si povedať aj o vzájomnej pomoci, ústretovosti a neubližovania si navzájom.
UNICEF – Detský fond OSN alebo Detský fond Spojených národov je organizácia vytvorená Organizáciou Spojených národov 11. decembra 1946 zameraná na pomoc deťom. UNICEF pomáha všade tam, kde sa deti ocitnú v núdzi. UNICEF reaguje na mnohé mimoriadne udalosti vo svete, ohrozeným deťom poskytuje nádej na lepší život, pomoc vo…
Deň, keď si na oblečenie pripíname žltý kvet narcisu ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou, pripadol tento rok na 11.4.2019.
sobota, 04 máj 2019 11:49

FTZ: Zdravím k úspechu

Napísala
„Zdravie je oblasť, v ktorej sa stále máme čo učiť“, uviedla pani Lobová z RÚVZ v Humennom.
V rámci Farebného týždňa zdravia sme pre žiakov 1.stupňa pripravili aktivitu Hravo – zdravo.
Dnešné deti podľa mnohých odborníkov málo pracujú s textom a so slovnom zásobou. Majú síce veľa možností k tomu, aby sa dostali k zaujímavým textom, napriek tomu častejšie sledujú filmy, videá a hrajú sa hry na počítači. 
piatok, 12 apríl 2019 05:59

Krajské kolo vo volejbale žiakov ZŠ

Napísal
Dňa 11. 4. 2019 sa vo Svidníku konalo krajské kolo vo volejbale žiakov ZŠ. Deväť škôl Prešovského kraja bolo rozdelených do troch základných skupín, v ktorých sa hralo systémom každý s každým. Prvé družstvá boli nasadené na základe minuloročného umiestnenia, ostatné boli do skupín vylosované.
22. marec je svetovým dňom vody. Vo vyučovacom procese učitelia využívajú veľa tvorivých, motivačných a zaujímavých úloh pri téme „VODA“.
piatok, 05 apríl 2019 07:45

Bábková hra

Napísala
5. apríla sme si  v 5.b na hodine literatúry chceli s maňuškami a marionetami zahrať bábkové divadlo. Áno, keby bábky boli poslušné.
Dňa 25.3. sa vo Vihorlatskom múzeu uskutočnilo podujatie Deň vody v múzeu. Toto tematické zážitkové podujatie sa konalo v rámci celosvetovej kampane na podporu Svetového dňa vody 2019.
sobota, 23 marec 2019 21:05

Dotknite sa Apple technológií

Napísal
Špičkové IT technológie spoločnosti Apple sú súčasťou vzdelávania na našej škole už takmer 10 rokov. iPady sú u nás nielen súčasťou vyučovania informatiky a ďalších predmetov, ale pre pedagógov našej školy aj každodenným pomocníkom pri ich príprave na vyučovanie a spracovaní bežnej učiteľskej agendy.
Riaditeľka Základnej školy Dargovských hrdinov 19, v Humennom na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 147/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 125/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, v znení neskorších úprav s účinnosťou…
Aktuálnou témou dneška pre všetkých Európanov je prísun imigrantov do krajín Európskej únie, ktorých deti sa stávajú súčasťou európskeho vzdelávacieho systému a navštevujú školské zariadenia, v krajine, do ktorej imigrovali. Zároveň je súčasným trendom tzv. inklúzia, čiže zaradenie žiakov so špeciálnymi výchovnými potrebami, žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, či žiakov…
nedeľa, 10 marec 2019 21:05

Beseda s Jozefom Jenčom

Napísala
V piatok sa žiaci 2.A triedy zúčastnili besedy s režisérom, scenáristom a hercom Kladzanského ľudového divadla Jozefom Jenčom.
Medzinárodný týždeň priateľstva si 68 prvákov na našej škole pripomenulo tak trochu netradične – Iskierkou priateľstva.
V pondelok popoludní dňa 4. marca 2019 sme v našej škole privítali predškolákov a ich rodičov na zábavnom popoludní „Zahrajme sa na prvákov“.
Strana 2 z 4