Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr.Ing. Daša Luksajová

Mgr.Ing. Daša Luksajová

V rámci projektu nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis: „Učíme sa s micro:bitom“   sme vyhlásili výtvarnú súťaž o Naj-logo nášho Mikrobitíka.

V rámci prvej našej aktivity projektu nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis: „Učíme sa s micro:bitom“  je  realizácia výtvarnej súťaži o Naj-logo nášho Mikrobitíka.

Našej škole bol udelený grant nadačné fondu Telekom pri Nadácii Pontis, vďaka ktorému rozbiehame realizáciu projektu Učíme sa s micro:bitom, do ktorého budú zapojení žiaci 1.stupňa a žiaci 5. ročníka.

sobota, 23 november 2019 17:34

Záver mobility v Trutnove

V piatok 15.11. sme predpoludním v medzinárodnej spolupráci s triedou 5.A ZŠ Komenského v Trutnove ukončili prácu na zábavnom parku vytvorenom zo stavebníc Lego WeDo 2.0.

V rámci projektu Erasmus+ KA2: Malí programátori  bola  vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov 1. stupňa na Logo projektu Erasmus+KA2: Malí programátori.

V rámci projektu Erasmus+: Malí programátori vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre žiakov 1. stupňa na Logo projektu Erasmus+: Malí programátori.

Prezentácie ročníkových prác žiakov 3. A triedy sa uskutočnili počas dvoch dopoludní.

V pondelok popoludní dňa 4. marca 2019 sme v našej škole privítali predškolákov a ich rodičov na zábavnom popoludní „Zahrajme sa na prvákov“.

pondelok, 12 november 2018 11:14

Tretiaci v Košiciach

V októbri  žiaci 3. ročníka  navštívili bábkové divadlo s názvom Čert a Káča  a  zábavné technické centrum Steelpark v Košiciach.

streda, 07 november 2018 19:48

Chutné maľovanie

Počas týždňa  HOVORME O JEDLE  v rámci  jednej z aktivít  bola vyhlásená  aj výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE“.

Strana 1 z 3